CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CĐN ngày 03/02/2017 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội VI Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thông báo số 03/TB-CĐN ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang về ...
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018(29/08/2017 10:08:16 GMT+7)Sáng ngày 25/8/2017 tại Hội trường Trường THPT chuyên Vị Thanh, được sự cho phép của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hậu Giang, Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH) phối hợp với ...
Thời tiết
CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ NHIỆM KỲ 2017-2022

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-CĐN ngày 03/02/2017 của Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội VI Công đoàn Giáo dục tỉnh Hậu Giang, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và thông báo số 03/TB-CĐN ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Hậu Giang về ...
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRUNG HỌC, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2017-2018(29/08/2017 10:08:16 GMT+7)Sáng ngày 25/8/2017 tại Hội trường Trường THPT chuyên Vị Thanh, được sự cho phép của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hậu Giang, Phòng Giáo dục Trung học (GDTrH) phối hợp với ...