• Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên - Bí thư đoàn Thanh niên
 • Nguyễn Đức Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Công Đoàn -Tổ phó chuyên môn
  • Email:
   canhnd.c23vinhtuong@haugiang.edu.vn
 • Trần Đình Phúc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH Đảng ủy - TTCM
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Tham mưu trực tiếp cho Đảng ủy và Ban thường vụ về công tác xây dựng Đảng thuộc các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, lý luận chính trị, báo chí, văn hoá, văn nghệ, khoa giáo, lịch sử địa phương;

   - Dự thảo Nghị quyết đại hội, các báo cáo, các Nghị quyết, quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác tuyên giáo;

   - Phụ trách chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tuyên giáo của Đảng uỷ;

   - Thực hiện nhiệm vụ của Bí thư Chi bộ Văn phòng, tổ trưởng chuyên môn tổ Sử -

   địa;

               - Phụ trách công tác hướng dẫn đảng viên và quần chúng học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm;

               - Phối hợp với bộ phận tổ chức và bộ phận Văn phòng Đảng ủy lưu trữ hồ sơ về công tác tuyên giáo;

               - Theo dõi chỉ đạo thực hiện các mô hình, sáng kiến của Đảng ủy;

               - Theo dõi tình hình đảng viên bồi dưỡng, học tập các Nghị quyết của đảng;

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ phân công.

Thời tiết