• Nguyễn Hoàng Lăm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên BCH Đảng ủy -Chủ tịch Công Đoàn
  • Email:
   lamnh@haugiang.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Công đoàn Cơ sở;

   - Tiếp đón khách, đảng viên và nhân dân đến liên hệ công tác, giải quyết các yêu cầu liên quan đến đảng ủy.

   - Dự thảo các Nghị quyết hàng tháng, báo cáo sơ kết quý, 6 tháng, tổng kết  năm của đảng ủy;

   - Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hàng năm.

   - Giúp thường trực Đảng ủy tổ chức các hội nghị cấp ủy, các cuộc làm việc của cấp ủy và của cấp ủy cấp trên;

   - Giúp cấp ủy nắm tình hình và chuẩn bị các báo cáo định kỳ, đột xuất.

   - Chỉ đạo công tác Đại hội của Chi bộ TD-QP

   - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ban thường vụ phân công.

Thời tiết